TRANG TRÍ NỘI THẤT

TRANG TRÍ NỘI THẤT

1.Tiếp nhận yêu cầu & tư vấn sơ bộ2. Báo giá các hạng mục3. Ký kết hợp đồng4. Triển khai hợp đồng                                               


Order
SẢN XUẤT THI CÔNG

SẢN XUẤT THI CÔNG

1.Tiếp nhận yêu cầu & lập nhiệm vụ chi tiết2. Báo giá các hạng mục3. Ký kết hợp đồng4. Triển khai sản xuất – thi công5. Bảo tri, bảo hành                           


Order
HỢP TÁC THIẾT KẾ

HỢP TÁC THIẾT KẾ

1. Tiếp nhận yêu cầu & Lập nhiệm vụ hợp tác2. Gửi đề xuất hợp tác thiết kế3. Ký kết hợp đồng4. Triển khai hồ sơ thiết kế 5. Bàn giao hồ sơ thiết kế6. Thực hiện Giám sát tác giả


Order
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

1. Tiếp nhận yêu cầu & Lập nhiệm vụ thiết kế2. Gửi đề xuất hợp tác thiết kế3. Ký kết hợp đồng4. Triển khai hồ sơ thiết kế (sơ bộ - chi tiết kỹ thuật):- Đo đạc & khảo sát hiện trạng- Lên phương án thiết kế sơ bộ- Thiết kế 3D- Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công5. Bàn giao hồ sơ thiết kế6. Thực hiện Giám sát tác giả


Order
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

1. Tiếp nhận yêu cầu & Lập nhiệm vụ thiết kế2. Gửi đề xuất hợp tác thiết kế3. Ký kết hợp đồng4. Triển khai hồ sơ thiết kế (sơ bộ - chi tiết kỹ thuật):- Đo đạc & khảo sát hiện trạng- Lên phương án thiết kế sơ bộ- Thiết kế 3D- Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công5. Bàn giao hồ sơ thiết kế6. Thực hiện Giám sát tác giả


Order
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

1. Tiếp nhận yêu cầu & Lập nhiệm vụ thiết kế2. Gửi đề xuất hợp tác thiết kế3. Ký kết hợp đồng4. Triển khai hồ sơ thiết kế (sơ bộ - chi tiết kỹ thuật):- Đo đạc & khảo sát hiện trạng- Lên phương án thiết kế sơ bộ- Thiết kế 3D- Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công5. Bàn giao hồ sơ thiết kế6. Thực hiện Giám sát tác giả


Order
Thong ke