TRANG TRÍ NỘI THẤT

TRANG TRÍ NỘI THẤT

1.Tiếp nhận yêu cầu & tư vấn sơ bộ

2. Báo giá các hạng mục

3. Ký kết hợp đồng

4. Triển khai hợp đồng

                           

                    

Order
SẢN XUẤT THI CÔNG

SẢN XUẤT THI CÔNG

1.Tiếp nhận yêu cầu & lập nhiệm vụ chi tiết

2. Báo giá các hạng mục

3. Ký kết hợp đồng

4. Triển khai sản xuất – thi công

5. Bảo tri, bảo hành

                           

Order
HỢP TÁC THIẾT KẾ

HỢP TÁC THIẾT KẾ

1. Tiếp nhận yêu cầu & Lập nhiệm vụ hợp tác

2. Gửi đề xuất hợp tác thiết kế

3. Ký kết hợp đồng

4. Triển khai hồ sơ thiết kế 

5. Bàn giao hồ sơ thiết kế

6. Thực hiện Giám sát tác giả

Order
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

1. Tiếp nhận yêu cầu & Lập nhiệm vụ thiết kế

2. Gửi đề xuất hợp tác thiết kế

3. Ký kết hợp đồng

4. Triển khai hồ sơ thiết kế (sơ bộ - chi tiết kỹ thuật):

- Đo đạc & khảo sát hiện trạng

- Lên phương án thiết kế sơ bộ

- Thiết kế 3D

- Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công

5. Bàn giao hồ sơ thiết kế

6. Thực hiện Giám sát tác giả

Order
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

1. Tiếp nhận yêu cầu & Lập nhiệm vụ thiết kế

2. Gửi đề xuất hợp tác thiết kế

3. Ký kết hợp đồng

4. Triển khai hồ sơ thiết kế (sơ bộ - chi tiết kỹ thuật):

- Đo đạc & khảo sát hiện trạng

- Lên phương án thiết kế sơ bộ

- Thiết kế 3D

- Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công

5. Bàn giao hồ sơ thiết kế

6. Thực hiện Giám sát tác giả

Order
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

1. Tiếp nhận yêu cầu & Lập nhiệm vụ thiết kế

2. Gửi đề xuất hợp tác thiết kế

3. Ký kết hợp đồng

4. Triển khai hồ sơ thiết kế (sơ bộ - chi tiết kỹ thuật):

- Đo đạc & khảo sát hiện trạng

- Lên phương án thiết kế sơ bộ

- Thiết kế 3D

- Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công

5. Bàn giao hồ sơ thiết kế

6. Thực hiện Giám sát tác giả

Order
Thong ke